Skip to content

visie aktiv

VISIE AKTIV

Wie zijn wij?

AKTIV staat voor

Artsen
Kinesitherapie
Training
Individuele coaching
Voedingsbegeleiding.

Het is ons doel om een huis van gezondheid te zijn waarin alle aspecten van gezondheid aan bod komen. We willen ons team laten groeien en uitbreiden zodat we minstens bestaan uit volgende disciplines : huisarts, verpleegkundige, kinesist, personal trainer, psycholoog en diëtist.

Naargelang de evolutie van het project en de noden van onze cliënten en patiënten kan dit nog uitgebreid worden met andere disciplines : podoloog, logopedist, jobcoach,…

WAARVOOR STAAN WIJ?

AKTIV is

MULTIDISCIPLINAIR: want de toekomst is er één van samenwerking

Wij geloven in een toekomst van de gezondheidszorg die multidisciplinair is. Wij willen in ons gezondheidshuis verschillende disciplines onder één dak brengen. Een efficiënte gezondheidszorg is er één die de sterktes van elke discipline aanwendt om maximaal gezondheidswinst te boeken bij de patiënt. We geloven in de kruisbestuiving tussen verschillende zorgverstrekkers in ons huis, maar kijken ook buiten ons samenwerkingsverband naar initiatieven rond beweging, voeding, mentaal welzijn,….

PREVENTIEF: want voorkomen is beter dan genezen

“Voorkomen is beter dan genezen”. Daarom wil deze praktijk niet enkel genezen, maar vooral ook inzetten op ziektepreventie. Dit vereist kennis, vaardigheden en cultuur rond gezondheid en gezondheidsbeleving die we willen uitdragen naar onze patiënten. We trachten hierin een zo groot en breed mogelijk publiek te bereiken door op verschillende manieren initiatieven hierrond op te zetten.

EVIDENCE BASED: want wetenschap is onze leidraad

Op wetenschappelijk bewijs gebaseerde praktijkvoering betekent dat wij ons laten leiden door de actueel geldende wetenschappelijke consensus over gezondheidsproblemen. Omdat de wetenschap nooit stilstaat, staan we open voor de nieuwe evoluties en scholen we ons regelmatig bij. We houden hierbij een kritische blik, zijn ons bewust van onze eigen tekortkomingen hierin en kijken tegelijk verder dan onze eigen discipline.

DOELGERICHT: want jouw doelen verwezenlijken is waar het om gaat

Doelgerichte zorg wil zeggen dat wij met elke patiënt in dialoog willen gaan. “Wat betekent voor jou gezond zijn?”. Vanuit een insteek die kijkt naar de individuele mogelijkheden van elke patiënt proberen we “nuttige” gezondheidswinst te boeken voor iedereen, uitgaande van zijn/haar eigen doelen in het leven.

INCLUSIEF: want iedereen is welkom

We trachten onze werking zo laagdrempelig mogelijk te houden voor iedereen, ongeacht de persoonlijke context. Vanuit een niet oordelende houding trachten wij voor iedereen een gezondheidsoplossing op maat te bieden.

EMANCIPATORISCH: want gezondheid creëren kan je zelf

Patiënten/ cliënten doen geloven in de eigen kracht en hen de tools in handen geven om zelf impact te hebben op hun gezondheid is ons doel. Dit is mogelijk voor iedere patiënt, in elk levensstadium. Uitgaande van ons principe van doelgerichte zorg willen we van iedere patiënt een gezonder en gelukkiger mens maken.